Nieuws

Stichting Rallysport Achterhoek voelt zich belazerd door gemeente Berkelland

Tot onze grote spijt moeten wij melden dat de ACtronics Achterhoek Rally 2021 niet doorgaat. De gemeente Berkelland heeft geen vergunning afgegeven voor de rally. Wij voelen ons door de gemeente bedrogen.

De gemeente heeft de spelregels van de vergunningsaanvraag voor de rally een aantal keer veranderd, zo was er in eerste instantie geen omgevingsvergunning nodig. Deze zou pas in 2022 verplicht worden. Eind augustus kregen we opeens te horen dat dit wel noodzakelijk was. Direct hebben wij de aanvraag ingediend. Echter, het duurde nog 4 weken voordat de gemeente een ambtenaar had aangewezen, die onze aanvraag in behandeling nam en een ecologisch onderzoek eiste op de klassementsproeven. Ook dit hebben we laten uitvoeren. Notabene door een bureau dat ons is aangedragen door de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door een professioneel bureau, maar door een projectleider groen van de gemeente als niet goed uitgevoerd bestempelt, op basis van aannames. Rally auto’s hebben een gewoon kenteken en voldoen aan de Nederlandse verkeerswetgeving. Auto’s mogen in Nederland niet meer geluid maken dan 95 dB(A), dit geldt uiteraard ook voor rally-auto’s. Maar blijkbaar hanteert de ambtenaar andere normen en ziet het als geluidsoverlast voor de, door hem aanwezig verwachtte, uilen, vleermuizen, etc., die in november in winterslaap zijn. Wij vragen ons af of deze wegen dan niet afgesloten moeten worden voor alle verkeer, want ook gewone auto’s mogen op die wegen 95 dB(A) geluid produceren en sommige motoren zelfs 106 dB(A).

Vervolgens moesten wij opeens toestemming hebben van een Duitse gemeente, omdat wij, volgens de ambtenaar op minder dan 300 meter van het natura2000 gebied ”Zwillbrocker Venn und Ellewicker Feld” kwamen. Dit laatste is niet correct, het gaat om 660 meter. Helaas was er niemand, ook niet bij de gemeente, die ons kon vertellen hoe we dat moesten regelen, want ze hadden het nog nooit bij de hand gehad. Daarnaast moesten niet alleen de klassementsproeven worden onderzocht, maar ook het serviceterrein en de publiekspunten.

Naast de omgevingsvergunning werd ook de evenementenvergunning geweigerd met als belangrijkste reden dat er geen tijd meer was om aanpassingen te doen. De Veiligheidsregio zou op woensdag 13 oktober haar advies uitbrengen. Helaas gebeurde dit alleen mondeling, waardoor wij niet in staat waren ons goed voor te bereiden op deze vergadering. Op één onderdeel, het verkeersplan, had de veiligheidsregio (de politie) een aantal opmerkingen. Wij kregen geen gelegenheid meer deze aan te passen. Toen wij 2 dagen later eindelijk de schriftelijke reactie van de Veiligheidsregio ontvingen, bleken de meeste van de aangegeven punten te gaan over vormgeving en miste de beoordelaar zaken, die wel beschreven waren. Na een gesprek met de burgemeester, waarin hij benadrukte dat er nog geen beslissing gevallen was, hebben wij op eigen initiatief gereageerd op de opmerkingen en daar waar noodzakelijk nog aanpassingen gedaan. Helaas is er niets met de door ons ingebrachte punten gedaan; de beslissing was blijkbaar al wel gemaakt.

In beide gevallen werd het argument tijd, mede ingegeven door de benodigde termijnen van het verlenen van vergunningen ons debacle. Ondanks dat de gemeenteraad begin 2021 had besloten dat de gemeente Berkelland in 2021 zich nog niet volledig zou leggen op deze termijnen, bleek dat in het geval van de ACtronics Achterhoek Rally toch de bottle-neck. Naar onze mening vooral door de publiciteitscampagne van GroenLinks en de PvdA. In een artikel in de Tubantia geven zij aan dat de gemeente zich niet aan de regels houdt wat betreft termijnen bij vergunningen. Blijkbaar kunnen ze in de gemeenteraad geen vuist maken en proberen ze het op deze wijze. Mevrouw Andra Weg, fractievoorzitter van de GroenLinks fractie in de gemeenteraad van Berkelland en aanwonende van een van de beoogde proeven, heeft ons in een brief, ondertekent als fractievoorzitter, haar persoonlijke belang duidelijk gemaakt. Blijkbaar gelden voor haar andere regels dan voor de gemeente en organisaties als de onze.

Al met al zijn wij zeer teleurgesteld in het hele proces en de opstelling van de gemeente Berkelland. Wij denken, dat een dergelijke opstelling het organiseren van mooie evenementen in de gemeente Berkelland heel moeilijk wordt. Wij hebben getracht op ieder moment te voldoen aan alle (nieuwe) eisen, die gesteld werden door de gemeente, maar kregen helaas het lid op de neus

(de tekst van dit artikel is integraal overgenomen vanuit het persbericht van de Stichting Rallysport Achterhoek, rallyfacts.nl is daarbij niet verantwoordelijk voor de inhoud)

RSS News Feed