Nieuws

Achterhoek Rally gaat niet verder…

Nadat het twee jaar achter elkaar het niet mogelijk was om de ACtronics Achterhoek Rally te laten plaats vinden, zijn wij dit jaar vol goede moed begonnen om de editie 2022 tot een succes te maken. Helaas moeten wij echter concluderen dat de weerstand groot is en dat er steeds nieuwe eisen worden gesteld aan het organiseren van de Achterhoek Rally. Dit heeft ons doen besluiten om geen rally meer te organiseren

Corona was de laatste jaren de belangrijkste reden voor het niet doorgaan van de rally, maar ook alles wat speelt op het gebied van stikstof, CO2 en milieu hebben een grote invloed gehad. Er wordt nu al gedreigd met rechtszaken. Onze vergunningsaanvraag ligt duidelijk onder een vergrootglas, wat extra eisen met zich mee brengt. Wij zijn een jonge vrijwilligersorganisatie en zien helaas geen mogelijkheid om hier allemaal aan te voldoen. De onzekerheid dat het werk voor niets is, als er daadwerkelijk rechtszaken komen en wij afhankelijk zijn van de inzichten van de rechter willen wij niet nog een keer mee maken. Het risico dat de rally op het laatste moment weer niet doorgaat, kunnen wij niet dragen.

Wij danken onze sponsoren, vrijwilligers, de deelnemers en toeschouwers, die ons altijd enthousiast hebben gesteund. Mogelijk komen we volgend jaar met een ander flitsend automobiel evenement, maar daarover later meer.

Stichting Rallysport Achterhoek

Tekst en foto's: Press release
RSS News Feed